Osobní detektory plynů

Osobní detektory pro detekci hořlavých a toxických plynů včetně kyslíku.
Detektory jsou vybaveny dvoustupňovou signalizací přítomnosti detekovaného plynu, alarmy STEL a TWA a dalšími funkcemi pro ochranu pracovníků.