Poli MP400 Multidetektor plynů

Osobní detektor explozivních plynů a par, kyslíku a toxických plynů

 • Více než 30 inteligentních senzorů vyměnitelných v terénu
 • Senzory využívající  technologie PID, NDIR, katalytického spalování a elektrochemického senzoru
 • Uživatelské rozhraní řízené ikonami velkého grafického displeje
 • K dispozici v difúzní verzi, nebo ve verzi s čerpadlem
 •  Man Down Alarm s dálkovým bezdrátovým upozorněním v reálném čase
 • Bezdrátová technologie přenosu naměřených údajů
 • Dobíjecí Li-ion baterie až 16 hodin provozu
 • Kryti IP 65 / 67 (prachotěsný a vodotěsný)
 • Hmotnost: 435 g
 • ATEX certifikace

Detekovatelné plyny:

 • Těkavé organické látky  (VOC)             0 – 200 / 2000 / 10 000 ppm
 • Hořlavé plyny                                           0 – 100 % LEL
 • Metan  (CH4)                                           0 –  100% LEL,  0 – 100% obj.
 • Oxid uhličitý  (CO2)                                0 – 1000  / 50 000 ppm
 • Oxid uhelnatý (CO)                                 0-500 / 1000 ppm
 • Kyslík   (O2)                                              0-30 % obj.
 • Sirovodík  (H2S)                                      0-100 / 200 / 1000 ppm
 • Amoniak (NH3)                                        0-100 / 500 ppm     
 • Chlór (CL2)                                                0-50 ppm
 • Oxid chloričitý  (ClO2)                            0 – 1 ppm
 • Fosgen (COCl2)                                        0 – 1 ppm
 • Fosfin (PH3)                                             0 – 20 / 1000 ppm
 • Oxid siřičitý (SO2)                                   0-20 /100 ppm
 • Vodík  (H2)                                                0-1000  ppm
 • Fluorovodík (HF)                                     0-20 ppm
 • Ethylenoxid (ETO)                                   0 -100  ppm
 • Chlorovodík (HCL)                                  0-15 ppm
 • Kyanovodík (HCN)                                  0-100 ppm
 • Oxid dusnatý                                             0 – 250 ppm
 • Oxid dusičitý                                             0 – 20 ppm
 • Acetaldehyd                                               0 – 20 ppm
 • Methylmerkaptan                                     0 – 10 ppm
 • Tetrahydrothiofen  (THT)                       0 – 40 ppm