Nový detektor aromatických uhlovodíků FALCO TAC

Společnost ION Science uvádí na trh stacionární „Falco TAC“ detektor.
Detektor obsahuje 10,0eV lampu pro spolehlivou detekci celkových aromatických látek, sloučenin, obsahujících benzenové jádro.
Lampa 10,0 eV zajišťuje rychlou a spolehlivou detekci vysoce toxických látek nazývaných jako „Total Aromatic Compounds“ (TAC).
Detektor umožňuje nepřetržitou ochranu pracovníků v různých průmyslových odvětvích.
Detektor Falco TAC je vybaven inovativní technologií Typhoon pro spolehlivé měření v extrémních podmínkách.
Aromatické chemické sloučeniny tvoří základní suroviny pro mnoho důležitých výrobků včetně barviv, detergentů, rozpouštědel,
lepidel, plastů, syntetické pryže a léčiv. Tyto látky jako např. benzen, toluen a izomery xylenu jsou vysoce toxické.
Nový detektor Falco TAC nabízí nejlepší možnou ochranu pro pracovníky závodů, které tyto suroviny využívají.