Efektivní řešení detekce netěsností v petrochemii

Kontinuální sledování netěsností kritických částí  petrochemických provozů pomocí  technologie PID  znamená významný posun v bezpečnosti tohoto významného průmyslového odvětví.  Rychlá a přesná identifikace úniku těkavých organických látek (VOC) a aromatických látek (TAC)  pomocí PID detektoru FALCO  zajišťuje včasnou identifikaci změny kvality ucpávek čerpadla a umožňuje plánování efektivní údržby s minimem prostojů.  Oproti  klasickým detektorů, jejichž údaj může být ovlivněn unikající technologickou parou je měření pomocí detektoru FALCO na vlivu vlhkosti nezávislé.