Detektor Tiger monitoruje koncentrace VOC na stanicích skládkového odpadu

Přenosný PID detektor je používán na výstupu systému „Odour Control“ pro sledování účinnosti odorizačních filtrů.

Společnost States Works používá přenosný fotoionizační (PID) detektor TigerLT od společnosti Ion Science Ltd. k měření těkavých organických látek (VOC)
emitovaných ze systému kontroly zápachu nainstalovaném ve stanici  skládkového odpadu.
Tento přístroj, vybraný pro svou přenositelnost, vysokou rychlost detekce a rozsah faktorů odezvy, pomáhá zabránit úniku zápachů do okolního prostředí.
Společnost States Works používá detektor TigerLT PID ve třech odběrných místech na každé z nádob uhlíkového filtru pro kontrolu zápachu, kde monitoruje emise VOC v
různých místech uhlíkového filtru. Toto umožňuje společnosti States Work predikovat předpokládané nasycení filtrů a efektivně plánovat jeich údržbu tak, aby se předešlo obtěžujícímu zápachu
uvolňovanému do životního prostředí.