Předcházení výbuchu

Předcházení výbuchu

Výsledky měření jsou důležité pro kvalifikaci výbušných prostředí v souladu s požadavky Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) - NV č. 406/2004 Sb.

 

Hořlavé a výbušné prachy

 

  • Měření vrstvy spádového prachu

Umožňuje provozovateli stanovit harmonogram úklidu v závislosti na exponovaných místech a výsledky jsou jednoznačným podkladem pro kvalifikaci prostředí s nebezpečím výbuchu.

  • Měření koncentrace polétavého prachu

Umožňuje zaměstnavateli stanovit rizika výbuchu v uzavřených prostorech a následně kvalifikované stanovení nebezpečných zón. Správné zatřídění vám šetří náklady a umožňuje následně provést kvalifikované hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

  • Stanovení PTCH

Výbuchové parametry jako jsou meze výbušnosti, iniciační energie jsou nezbytné pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů. Bez znalosti těchto parametrů nelze kvalifikovaně vypracovat protokol o určení vnějších vlivů.

  • Vypracování, revize protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN EN 60079-10-2 ed. 2

Laboratoř za účasti naších předních odborníků a soudních znalců Vám připraví návrh protokolů o určení vnějších vlivů, který následně obhájíme na jednání komise.

 

 


Hořlavé a výbušné plyny a páry kapalin

 

  • Měření úniku hořlavých plynů a par kapalin

Umožňuje získat reálnou představu o riziku výbuchu a umožňujeme provést měření i při simulovaných podmínkách poruch. Výsledky měření jsou podkladem pro analýzu rizik a kvalifikaci nebezpečných prostor v souladu s NV č. 406/2004 Sb. potažmo DOPV.

  • Měření koncentrací kyslíku (LOC)

Při volbě předcházení vzniku výbušné atmosféry a následné protivýbuchové ochrany je nezbytné potvrzení LOC v souladu s požadavky DOPV. Výsledky měření v rámci provozu potvrzují účinnosti této protivýbuchové ochrany.

  • Stanovení PTCH

Výbuchové parametry jako jsou meze výbušnosti, body vzplanutí jsou nezbytné pro stanovení rizik výbuchu a často v případě bodu vzplanutí i parametrem, který umožní zcela odstranit riziko výbuchu. Bez znalosti těchto parametrů nelze kvalifikovaně vypracovat protokol o určení vnějších vlivů.

  • Vypracování, revize protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2

Laboratoř za účasti naších předních odborníků a soudních znalců Vám připraví návrh protokolů o určení vnějších vlivů, který následně obhájíme na jednání komise.