Připravili jsme pro Vás sady měření, jejichž výsledky mají použitelný a praktický význam pro analýzu rizik nebezpečí výbuchu v souladu s požadavky NV č. 406/2004 Sb. případně ,,Dokumentace o ochraně před výbuchem". Znalost vstupních parametrů z naší laboratoře Vám umožní provést kvalifikovanou inspekci rizik, kvalifikované zatřídění prostor s nebezpečím výbuchu a tím i v řadě případu výrazné snížení nákladů na následné instalace nevýbušných zařízení, vybavení obsluhy ochrannými pomůckami.

 

Výsledky naši laboratoře Vám umožní rovněž ušetřit náklady v rámci prevence proti výbuchu jakými jsou nesporně úklidové práce. Výsledky rozboru meze výbušnosti a následné proměření rychlosti usazování prachu Vám umožní za pomoci naších expertů kvalifikovaně stanovit harmonogram úklidu v jednotlivých prostorách Vašeho výrobního závodu.

 

Stanovení PTCH (požárně-technických charakteristik látek)

Předcházení iniciace

Další technická měření (oteplení, vodivost, uzemnění, ...)